mandag 29. mars 2010

sesongen for de sjeldne Kragerø plantene har begynt

Først ut er fageriolen som viste seg denne dagen, 29 mars 2010 med flere blomster.


Fagerfiolen har kun et voksested (kjent) i Norge og Norden, og det er i Kragerø. Botanikere har valfartet hit for og ta denne i nærmere øyesyn. Fioler kan være vanskelig å skille, men denne som blomstrer så tidlig er karakteristisk. Snart kommer også lodnefiol frem på sammme sted. Utover våren blir det travelt med den ene sjeldenheten som avløser den andre. Sesongen er i gang!


Fagerfiol (viola suavis) 29/3-10

Noen fagerfioler er nesten hvite mens andre har mer blått i seg. Fagerfiolen har mest sannsynlig komme til Kragerø med ballast eller plantet inn som prydplante. Den trives hvertfall godt på sin lokalitet i Kragerø.