onsdag 17. august 2011

Jomfruland i august

Noen glimt fra en sensommerdag på Jomfruland


Dvergmåka er en sjelden gjest her ute. I oppførsel kan den minne litt om en stor svømmesnipe, flyter som en kork og virrer rundt på leiting etter mat


i august er vadetrekket i gang og Jomfruland er en god rasteplass. Her grønnstilk og myrsnipe


på varme augustdager liker sommerfuglene og sommerfuglfotografene seg, her den sjeldne og rødlistede slåpetornstjertvinge. Den var sky denne dagen og ville ikke vise den vakre undersiden for meg.


Her er den vanlige dagpåfugløye, som er vanskelig å la være å fotografere når den setter seg foran deg, selv om man har masse bilder av den fra før av.


likså gjelder for svalestjerten


 jorbærkløver er en særegen og uvanlig plante som det finnes bra bestander av på Jomfruland


Strandtorn er fredet og finnes i flygesandområdet, man må ned til Lista for å treffe den igjen. Her har den fått besøk av en sivgresshoppe


stripebrødkorg er en spesiell sopp man ikke ofte treffer på, har bare funnet den et sted på Jomfruland. Den er nå ikke så lett å få øye på heller, for her måler vi i millimeter, ikke centimeter.