tirsdag 8. september 2009

Sopptember

Høsten er en fin tid å være ute i skog og mark og har man øyne for detaljer finnes det mange fine macromotiver i soppenes verden.

Brødkorg, kurven er 5-6 mm tvers over.

Kvistbeger, diameter 3-4 mm.

myggbeger, 5-6 mm, kan bli opptil 1 cm

en myrskrubb og sopp-botaniker i sitt rette miljø

På en helt vanlig skogstur en dag stod fiolgubben der, en rødlistet sopp jeg ikke hadde sett før.