fredag 17. juli 2009

Rullesteinstur på Jomfruland


En tur i rullesteins stranda på Jomfruland er spennende. En geografisk reise i former og farger. For 11-12 000 år siden la isen igjen stein fra mange steder her på Jomfruland.

Sjøen har jobba med steinene så de har blitt runda i kantene. En fin båndgneis.

Her ligger granitt fra Drammen.
På barnemunn kalt Dina Drammensgranitt. Det så ut for at hun var fornøyd for å ha kommet her til Jomfruland. Det hadde jeg også vært, mye finere på Jomfruland enn i Drammen!

Basalt. Rester etter vulkan som har størknet på overflaten. Navn har han fått også; Bjørn Basalt. Kommer kanskje fra Skien eller Brunlanes.

For 4-500 millioner år siden ble område hvor bl.a Skien og Porsgrunn ligger idag oversvømt av havvann. Det ble avsatt store mengder sjødyr med kalkskall som sank til bunns. Det ble til kalkstein etter noen millioner år. Noen steiner fraktet isen hit til Jomfruland og har fått navnet Klara Kalkstein.

Larvikitten ble i 2008 kåret til Norges nasjonalbergart. En flott bergart som finnes bare i Norge og pryder mange bygg rundt om i verden. Lars Larvikitt virket litt stolt over det, der han ligger og prydet seg med en strandbalderbrå.

Rombeporfyr er en karakteristisk bergart som har fine feltspatkrystaller som mønster. Ragna Rombeporfyr har tatt turen fra Vestfold ned til Jomfruland.

Og her ligger de og venter på å gi oss fine opplevelser. Kari Kvartsitt, Sara Sandstein, Gerda Gneis, Fred Flint og alle de andre. Malurten har fått fotfeste i forgrunn. Steinplukking forbudt! Her skal alle de neste generasjoner oppleve den flotte variasjonen i rullesteinene som vi gjør. Mye bedre å ta bilder, så mye lettere å bære med seg også! Ta 1 tur eller bli med! www.geanor.no