lørdag 25. april 2009

Søstermarihånd blomstrer

På vei hjem fra Jomfruland 25 april så vi orkideen søstermarihånd, Telemarks fylkesblomst, var kommet i blomst på Bærø. Det er noe tidligere enn vanlig

Søstermarihånd ble første gang registrert i Norge, på Tåtøy i Kragerø i 1880 årene. Nå finnes den i nesten hele fylket og har i Norge sin hovedutbredelse i Telemark.